Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2008 20:01, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/10/2010 01:39

Thập tư kỳ 6

Tư quân vô kế duyệt quân trang,
Phấn hạp chi bình uyển tại sương.
Vĩ hanhk gia ngôn hà xử phỏng,
Giàm phong đơn kiến đoạ vân quang.

 

Dịch nghĩa

Nhớ nàng không có cách nào, giở xem đồ điểm trang của nàng,
Hộp phấn, ống sáp còn nguyên trong rương.
Con người nết tốt lời hay ấy nay biết tìm đâu,
Gói buộc lại chỉ thấy ánh sáng trong mây rơi xuống.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thương nhớ, đành coi lại nữ trang,
Ống son hộp phấn vẫn trong rương.
Đẹp người đẹp nết, người đâu thấy,
Chỉ thấy mây bay rớt ánh vàng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhớ nàng xem lại nữ trang nàng
Son phấn còn nguyên chất kín rương
Nết tốt lời hay giờ khó kiếm
Buộc xong lấp loá cánh mây vàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ nàng giở xem nữ trang nàng,
Hộp phấn sáp còn nguyên cả hàng.
Nết tốt lời hay nay chẳng thấy,
Sáng mây chỉ thấy ánh rơi vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời