Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2008 19:49, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/10/2010 01:37

Thập tư kỳ 4

Tư quân vô kế trước quân y,
Thặng phức lan huân thượng vị hy.
Tử tế nhân phùng quan thủ trạch,
Nữ công do thị thống nhân phi.

 

Dịch nghĩa

Nhớ nàng không có cách nào, đành đem áo nàng ra mặc,
Hương làn thơm phúc vẫn còn chưa phai.
Ngắm kỹ đường kim mũi chỉ còn in dấu tay nàng,
Đau đớn thay, tài nữ công còn đó mà người đã khuất!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thương nhớ, đành đem mặc áo nàng.
Hãy còn sực nức đượm hương lan,
Đường kim mũi chỉ, trông tường tận.
Tài khéo cho lòng ta nát tan!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhớ nàng đành mặc áo nàng xem
Ấp ủ xiêm y sực nức hương
Mũi chỉ đường kim in nét cũ
Than ôi tài nữ khuất đâu còn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đem mặc áo nàng đành nhớ nàng,
Vẫn còn thơm phúc được hương làn.
Đường kim mũi chỉ nàng in dấu,
Đau đớn, tài còn khuất đảm đang!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời