Sườn non san sát, lá cây râm
Dốc đá cong queo vẫn dễ tầm
Lắm chỗ ngửa nghiêng, lường dẫu khó
Sao bằng thế tục với nhân tâm!


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty Văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)