Sườn non san sát, lá cây râm
Dốc đá cong queo vẫn dễ tầm
Lắm chỗ ngửa nghiêng, lường dẫu khó
Sao bằng thế tục với nhân tâm!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)