Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/10/2010 17:36

Tân lang thụ

Đương kính đình đình bách xích tung
Phẩm lưu na dữ tán tài đồng
Nhất sinh hữu tiết hoàn như trúc
Tứ quý thường thanh diệc tự tùng
Cán cước bàn thâm thành đặc địa
Hoa tu điểm thiểu ái khinh phong
Đáo lai kết tử cung thời dụng
Xuân sắc huân nhân tại tại hồng

 

Dịch nghĩa

Trước vườn đứng sừng sững trăm thước cao
Phẩm chất khác hẳn với loài cây gỗ tạp
Sinh ra có đốt hệt như loài trúc
Bốn mùa thường xanh giống như cây thông
Gốc rễ cuốn sâu thành mảnh đất đặc biệt
Hoa râu mới nở ưa gió nhẹ thoảng qua
Đến khi kết thành quả cung cấp cho người dùng
Sắc xuân nồng nàn làm cho người khắp nơi đỏ tươi

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tham Tuyền

Cao trăm thước thon thon giữa lối
Phẩm, loại xem khác với nhiều cây
Toàn thân như đốt trúc này
Bốn mùa xanh ngắt xưa nay giống tùng
Chòm rễ cuốn nổi vầng đặc địa
Tua hoa thưa nhè nhẹ gió lay
Rồi ra kết quả sau này
Cho người xuân sắc hây hây má hồng


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, NXB Hà Sơn Bình, 1980
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước vườn sừng sững trăm thước cao,
Chẳng giống loài cây khác chút nào.
Có đốt sinh ra như loại trúc,
Bốn mùa thường mát giống tùng cao.
Cuốn sâu gốc rễ vào trong đất,
Mới nở hoa râu ưa gió qua.
Giúp được bầu hoa kết thành quả,
Xuân nồng sắc đỏ nhai tươi màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời