Minh Hoàng ức Quý Phi kỳ 1

Thái Dịch trì đường viên khuyết nguyệt
Mã Ngôi pha hạ vãng lai phong
Tương tư dục phỏng Trầm hương mộng
Chuẩn nghĩ hồng nhan tại cố cung

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Thái Dịch trăng xưa tròn lại khuyết
Mã Ngôi gió cũ vẫn đi về
Nhớ nhau mượn giấc Trầm hương mộng
Những tưởng tiêu phòng vẫn Quý phi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khuyết tròn Thái Dịch trăng xưa,
Mã Ngôi gió cũ vẫn thưa đi về.
Nhớ nhau giấc mộng trầm mê,
Tiêu phòng những tưởng Quý phi vẫn nằm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời