Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2008 19:18

Diễn Trận sơn

Sơn thanh như đại thuỷ như du
Bất kiến anh hùng cựu tích du
Thô khách ngẫu phùng tác tri kỷ
Cầm tôn quan kiếm vị trì lưu

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Non xanh mày vẽ, nước như dầu
Chẳng thấy anh hùng dấu cũ đâu
Khách vụng duyên may kết tri kỷ
Gươm đàn không nỡ vội rời nhau.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dầu tựa nước trong mày núi xanh,
Thấy đâu dấu cũ bậc hùng anh.
Khách quê bổng gặp làm tri kỷ,
Không nỡ gươm đàn vội bỏ nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời