Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/10/2010 21:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/10/2010 09:56

Bất đắc nhập khảo

Giốc khẩu nhai thân nhất náo trường
Công danh như hoả nhiệt nhân trường
Tuy nhiên tằng ký Ni sơn giáo
Dụng tắc hành hề xả tắc tàng

 

Dịch nghĩa

Cãi cọ chen chúc một trường náo nhiệt
Công danh như lửa đốt cháy lòng người
Tuy nhiên từng nhớ lời dạy của Phu tử
Dùng thì làm việc, bỏ thì ẩn giấu


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Miệng cãi, vai chen, trường náo nhiệt
Công danh như lửa đốt lòng người
Tuy nhiên từng nhớ lời Phu tử
Làm việc, khi dùng: bỏ, ẩn chơi!


Nguồn: Ngô Thì Sĩ (Trần Thị Băng Thanh), NXB Hà Nội, 1987.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chen nhau cãi cọ trường ồn ào,
Lửa đốt công danh lòng cháy bào.
Tuy nhớ từng lời Phu tử dạy,
Dùng thì làm việc bỏ về mau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời