Tiên khảo sinh thần cảm tác

Liêu liêu hạc ngự cách vân hương,
Phi phục văn thân hiến thọ trường.
Giản tảo hữu trai, tông dũ phụ,
Lũng mai vô tín, sứ tinh lang.
Hiếu tư đối việc kiền khôn đại,
Công sự tư chu thủy lục mang.
Vạn lí gia sơn tần nhập mộng,
Dịch đình thiên hiểu khiếp thu lương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Xa xa xe hạc cách mây,
Lấy ai rượu thọ chén đầy dâng cha?
Rau thơm, dâu cả ở nhà,
Vắng tin mai nở, sứ xa cõi ngoài.
Cù lao công đức như trời,
Sứ trình đi khắp sông dài núi to.
Quê nhà muôn dặm trong mơ,
Buổi mai quán dịch hơi thu lạnh lùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xe hạc xa xa ngự cách mây,
Lấy ai dâng rượu thọ cha đầy.
Rau thơm dâu cả nhà lo hết,
Mai nở vắng tin sứ cõi ngoài.
Công đức cù lao như biển lớn,
Sứ trình đi khắp núi sông dài .
Trong mơ muôn dặm quê nhà đó,
Quán dịch hơi thu lạnh sớm mai.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời