秋思其四

碧海蒼山迭主賓,
長天秋色共平分。
鄉情多少江南客,
寄興流鶯伴岫雲。

 

Thu tứ kỳ 4

Bích hải thương sơn điệt chủ tân,
Trường thiên thu sắc cộng bình phân.
Hương tình đa thiểu Giang Nam khách,
Ký hứng lưu oanh bạn tụ vân.

 

Dịch nghĩa

Non xanh biển biếc, thay nhau làm chủ, lại làm khách
Trời rộng và sắc thu cũng ngang bằng như nhau
Khách ở Giang Nam, với bao nhiêu mối tình quê
Thường gửi hứng cho chim oanh, bạn cùng mây núi


Nguồn:
1. Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm (quyển I), NXB Khoa học xã hội, 1978
2. Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 71

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thạch Can

Bể biếc, non xanh chủ khách thay
Trời thu kia với sắc thu này
Giang Nam bao nỗi tình quê ấy
Gửi hứng thoi oanh, bạn núi mây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước biếc non xanh thay chủ khách
Trời thu hoà với sắc thu này
Tình quê vương vít Giang Nam khách
Hứng gởi oanh ca, bạn núi mây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thay nhau chủ khách biển non xanh,
Trời rộng sắc thu hoà hợp nhanh.
Khách ở Giang Nam quê cũ nhớ,
Bạn cùng mây núi hứng cho oanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời