Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Tây Sơn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2012 22:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/05/2012 22:36

秋思其三

輕羅段段束蒼山,
時露昂霄一半鬟。
嵩嶽欲藏無盡巧,
不將聳拔駭人間。

 

Thu tứ kỳ 3

Khinh la đoạn đoạn thúc thương san,
Thời lộ ngang tiêu nhất bán hoàn.
Tung nhạc dục tàng vô tận xảo,
Bất tương tủng bạt hãi nhân gian.

 

Dịch nghĩa

Từng tấm, từng tấm lụa mỏng, quấn lấy non xanh
Thường để lộ nửa mái tóc, giữa bầu trời cao thẳm
Núi Tung Sơn muốn giấu cái khéo vô tận
Nên không đem dáng chọc trời, doạ người đời


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 70

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Lụa mỏng tầng tầng ôm núi biếc
Lộ ra mái tóc giữa trời cao
Đỉnh Tung muốn giấu kho vô tận
Chót vót chẳng màng doạ kẻ nào


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thạch Can

Màn sương từng đoạn khoác non xanh
Như tấm là buông mái nửa vành
Núi cả dường che bao khéo léo
Không khoe cao vút để người kinh


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm - Quyển I, NXB Khoa học xã hội, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từng làn sương mỏng quấn non xanh
Nằm giữa trời cao tóc nửa vành
Dường núi Tung sơn che khéo léo
Đâu khoe chót vót để người kinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làn sương như lụa quấn non xanh,
Thường lộ giữa trời nửa mái vành.
Sườn núi Tung Sơn che giấu khéo,
Không khoe cao vút doạ người thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời