Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Tây Sơn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2012 22:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/05/2012 22:36

秋思其一

女牛不作相思淚,
淺滴秋聲一雨行。
天上也知羈四苦,
閨情肯向客情忙。

 

Thu tứ kỳ 1

Nữ Ngưu bất tác tương tư lệ,
Thiển trích thu thanh nhất vũ hành.
Thiên thượng dã tri ky tứ khổ,
Khuê tình khẳng hướng khách tình mang.

 

Dịch nghĩa

Không làm ả Chức, chàng Ngưu nhỏ lệ tương tư
Thành hàng mưa dăng nhỏ giọt vào tiếng thu
Trời kia cũng biết nỗi khổ nhớ mong, ràng buộc ấy
Tình người khuê phòng, canh cánh với tình khách tha hương


Nguồn:
1. Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm (quyển I), NXB Khoa học xã hội, 1978
2. Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 68

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thạch Can

Ngưu, Nữ tương tư không đẫm lệ
Nhẹ buông thánh thót hạt mưa thu
Trên trời cũng biết buồn ly biệt
Nỡ để tình khuê rộn khách sầu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chẳng làm ả Chức với chàng Ngưu
Nhỏ lệ tương tư giọt giọt thu
Trời cũng hiểu cho niềm khổ hận
Nỡ đem sầu khách buộc tình khuê

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không làm Chức Nữ với chàng Ngưu,
Nhỏ lệ thành hàng vào tiếng thu.
Trời cũng biết cho niềm khổ, buộc,
Đem sầu lữ khách níu tình khuê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời