秋夜旅亭

梅驛淒涼逗客程,
碧梧枝上報秋聲。
雙涵靜練江風白,
枕弄寒光海月明。
案上有懷燈一點,
樓前何處笛三更。
誰人送唱驪駒曲,
牢落煙波夢不成。

 

Thu dạ lữ đình

Mai dịch thê lương đậu khách trình,
Bích ngô chi thượng báo thu thanh.
Song hàm tĩnh luyện giang phong bạch,
Chẩm lộng hàn quang hải nguyệt minh.
Án thượng hữu hoài đăng nhất điểm,
Lâu tiền hà xứ địch tam canh.
Thuỳ nhân tống xướng Ly Câu khúc,
Lao lạc yên ba mộng bất thành.


Nguồn:
1. Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 103
2. Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Quang Nam

Thê lương quán trọ khách buồn tê,
Ngô đồng trút lá báo thu về.
Bên song trắng xoá dòng sông lặng,
Mép gối xanh mờ cát biển xa.
Nhung nhớ, đèn tàn lay án độc,
Mơ màng, sáo vọng giục canh ba.
Kìa đâu vắng khúc sầu ly biệt,
Giấc mộng chìm trong khói sóng nhoà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thê lương quán trọ khách buồn,
Ngô đồng trút lá báo luôn thu về.
Lặng sông trắng xoá song kề,
Xanh mờ cát biển xa về chân mây.
Nhớ nhung, án độc đèn lay,
Mơ màng, sáo vọng giục ngày canh ba.
Kìa đâu vắng khúc sầu ly,
Chìm trong khói sóng mộng thì không xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời