Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2012 07:58, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/05/2012 08:04

禪庵寺舊

幾度相依對影三,
今霄敘舊向松庵。
玄關著眼新金璧,
友錔論心老蔚藍。
何主何賓鋪拱北,
是空是色述和南。
机相投處知相契,
莫羨青蓮秉燭談。

 

Thiền am tự cựu

Kỷ độ tương y đối ảnh tam,
Kim tiêu tự cựu hướng tùng am.
Huyền quan trước nhãn tân kim bích,
Hữu thạp luận tâm lão uý lam.
Hà chủ hà tân phô củng bắc,
Thị không thị sắc thuật hoà nam.
tương đầu xứ tri tương khế,
Mạc tiện Thanh Liên bỉnh chúc đàm.

 

Dịch nghĩa

Mấy phen nương vào nhau, đối bóng nữa là ba
Hôm nay đi tới am thông, giãi bày tình cũ
Đảo mắt trước cửa huyền, thấy vẻ vàng ngọc mới mẻ
Giãi tỏ tấm lòng bên giường bạn, thật đậm nồng
Nào chủ nào khách, bày ngôi “củng bắc”
Này không này sắc, nói nghĩa “hoà nam”
Cơ duyên gặp nhau, biết là phù hợp
Bàn chuyện cầm đuốc, chớ khen Thanh LiênNguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 16

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Ba bóng nương nhau đã mấy năm
Giãi bày tình cũ trước tùng am
Cửa huyền chói lọi đôi con mắt
Giường bạn nồng nàn một trái tim
Nào chủ nào tân ngôi "củng bắc"
Này không này sắc nghĩa "hoà nam"
Cơ duyên hội hợp cùng nhau nhỉ
Đâu nhỉ Thanh Liên có đuốc cầm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nương nhau đối bóng nữa là ba,
Đi tới am thông tình giãi ra.
Đảo mắt cửa huyền vàng ngọc mới,
Đậm nồng giãi tỏ tấm lòng qua.
Bày ngôi “củng bắc” chủ và khách,
Nói nghĩa “hoà nam” này sắc không,
Phù hợp biết là duyên gặp lại,
Thanh Liên bàn chuyện đuốc đừng khen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời