Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 18:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/05/2012 08:44

侍御舟過河中匯恭記

波濤萬頃躍魚龍,
西北溟迷水所從。
赤日浴淵初出色,
玄珍浮島尚為容。
春風暖入操觚座,
海氣寒生射斗衝。
乘順錦帆多得意,
詩船破浪作先鋒。

 

Thị ngự chu quá Hà Trung hồi cung ký

Ba đào vạn khoảnh dược ngư long,
Tây bắc minh mê thuỷ sở tòng.
Xích nhật dục uyên sơ xuất sắc,
Huyền Trân phù đảo thượng vi dung.
Xuân phong noãn nhập thao cô toạ,
Hải khí hàn sinh xạ đẩu xung.
Thừa thuận cẩm phàm đa đắc ý,
Thi thuyền phá lãng tác tiên phong.


Thượng giá hạnh Tư Dung chi nhật, ngự chu dĩ lý lậu sơ khắc phát trạo, mệnh từ thần thừa kim long thuyền hỗ tụng, phủ Hà Trung hối, ba đào hung dũng, vũ lâm cổ trạo, thuyền hành như phi, thìn sơ tam khắc, nãi đạt Tư Dung hải khẩu
(Ngày hoàng thượng ra chơi cửa biển Tư Dung, thuyền ngự khởi chèo từ khắc đầu giờ tí, người sai Từ Thần ngồi thuyền Kim Long đi hộ giá, thuyền tới suối Hà Trung, bỗng sóng nổi dữ dội, quân vũ lâm hăng hái khua chèo, thuyền đi như bay, đến khắc ba đầu giờ thìn, mới tới cửa biển Tư Dung).

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 253

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Rồng bơi, cá nhảy, sóng muôn trùng,
Tây bắc duềnh xa, nước mịt mùng.
Vầng nhật tắm khơi, mầu rạng bấy,
Đảo Huyền đón giá, dáng tươi cùng.
Tờ hoa sắp án, xuân đầm ấm,
Chèo quế rung sao, biển lạnh lùng.
Buồn gấm thuận chiều tung sóng tới,
Thuyền thơ vâng lĩnh chức tiên phong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Rồng vươn, cá nhảy, sóng mênh mông
Tây bắc, nguồn gom, nước vạn trùng
Vầng nhật ửng hồng, nhô đáy vực
Đảo Huyền khoe biếc, nổi ngang dòng
Gió trườm khoang sách, hơi xuân ấm
Lạnh thấu chòm Ngưu, khí biển xông
Buồm gấm thoả dong chiều gió thuận
Thuyền thơ rạch sóng vút tiên phong


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm - Quyển I, NXB Khoa học xã hội, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời