Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 18:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/05/2012 06:38

石龍泉

太原西上峙千峰,
一派清泉躍石龍。
盤古以來頭角老,
長流自此爪牙雄。
水山奄映揚光處,
風月收藏太巧中。
品藻自從明鏡照,
五雲欲向覲宸楓。

 

Thạch Long tuyền

Thái Nguyên tây thượng trĩ thiên phong,
Nhất phái thanh tuyền dược thạch long.
Bàn Cổ dĩ lai đầu giác lão,
Trường lưu tự thử trảo nha hùng.
Thuỷ sơn yểm ánh dương quang xứ,
Phong nguyệt thu tàng đại xảo trung.
Phẩm tảo tự tòng minh kính chiếu,
Ngũ vân dục hướng cận thần phong.


Suối Thạch Long ở giáp giới Thái Nguyên và Tuyên Quang, trong suối có tảng đá hình rồng.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập I), NXB Khoa học xã hội, 2003, tr. 105

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Phía tây tỉnh Thái núi trùng trùng,
Rồng đá vươn mình giữa suối trong.
Sinh thuở ông Bàn, sừng sỏ cứng,
Tắm dòng nước bạc, vuốt nanh hùng.
Giang sơn rạng ánh hào quang đẹp,
Trăng gió dành kho kĩ xảo chung.
Từ có phẩm đề giương rọi sáng,
Chầu vua, rồng muốn tới đền phong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Phía Tây tỉnh Thái núi nghìn trùng
Rồng đá nhô lên giữa suối trong
Bàn Cổ đến nay sừng sỏ rắn
Trường giang từ đấy vuốt nanh hùng
Này non này nước tinh hoa tụ
Nào gió nào trăng kho đụn chung
Từ buổi phẩm đề gương ngọc chiếu
Năm mây như muốn đến chầu cung


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập I), NXB Khoa học xã hội, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Miền tây tỉnh Thái, núi muôn trùng
"Rồng đá" trườn lên: suối một dòng
Bàn Cổ còn đây, sừng trốc lão
Dòng tuôn từ đó, vuốt nanh hùng
Nước non rạng tỏ gương hồng nhật
Trăng gió đầy gom khuôn hoá công
Gương sáng tự ngày soi dọi tới
Năm mây rõi hướng nẻo sân rồng


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm, NXB Khoa học xã hội, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái Nguyên tây đỉnh non cao,
Vươn mình rồng đá giữa ngàn suối trong.
Sinh thời Bàn Cổ, cứng sừng,
Tắm dòng nước bạc, nanh hùng móng răng.
Giang sơn rạng ánh hào quang,
Gió trăng kĩ xảo dành chung kho cùng.
Phẩm đề gương rọi sáng trưng,
Chầu vua, rồng muốn tới gần đền phong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời