Mênh mang xóm vắng, bãi sa bên,
Gió nhẹ, khe trong, đá mọc chen.
Hoa cỏ dường theo thời tiết khác,
Lâu đài riêng có cõi đời yên.
Chim xuân thánh thót thay bài nhạc,
Ráng tối lơ mơ rõi ánh đèn.
Bĩ thái cuộc đời không vướng vít,
Nơi mây trắng tụ ấy nhà tiên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.