Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 18:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/02/2012 15:00

即景其一

紅塵景外別居諸,
宇宙依依太樸餘。
懸磴柳陰垂遠浦,
寒峰塔影入窗虛。
湖山興擺初聞鶴,
雲館眠餘曉策驢。
誰命此中真造化,
分明筆紙見華胥。

 

Tức cảnh kỳ 1

Hồng trần cảnh ngoại biệt cư chư,
Vũ trụ y y thái phác dư.
Huyền đắng liễu âm thuỳ viễn phố,
Hàn phong tháp ảnh nhập song hư.
Hồ sơn hứng bãi sơ văn hạc,
Vân quán miên dư hiểu sách lư.
Thuỳ mệnh thử trung chân tạo hoá,
Phân minh bút chỉ kiến Hoa Tư.


Nguồn: Đỗ Ngọc Toại, Thơ văn dịch, NXB Hội nhà văn, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Bụi hồng xa cách đám ganh đua,
Quang cảnh dường như buổi thái sơ.
Lơ lửng cành dương trùm bến lánh,
Cheo leo bóng tháp lọt song thưa.
Chơi no hứng núi, còn nghe hạc,
Nằm chán am mây, lại cưỡi lừa.
Trong đó nào ai là tạo hoá,
Rõ ràng như vẽ cảnh Hoa Tư.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống xa ngoài cảnh hồng trần,
Hoàn cầu cảnh tựa buổi gần thái sơ.
Phố xa cành liễu lửng lơ,
Gió hàn ảnh tháp song thưa lọt vào.
Dạo nghe hạc hứng núi hồ,
Am mây ngủ chán cưỡi lừa dạo chơi.
Mệnh ai là thực do trời,
Rõ ràng như vẽ thấy đời Hoa Tư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời