送高平督同

園林趣占利名場,
適興油然自點妝。
仙閣試球纏日彙,
錦城鋪玉映華塘。
禪機醒喝宜鐘朗,
樂曲傳歌對月腔。
蓮染碧絲坡綠柳,
園林趣占利名場。

 

Tống Cao Bằng đốc đồng

Viên lâm thú chiếm lợi danh trường,
Thích hứng du nhiên tự điểm trang.
Tiên các thí cầu triền nhật vựng,
Cẩm thành phô ngọc ánh hoa đường.
Thiền cơ tỉnh hát nghi chung lãng,
Nhạc khúc truyền ca đối nguyệt xoang.
Liên nhiễm bích ti pha lục liễu,
Viên lâm thú chiếm lợi danh trường.

 

Dịch nghĩa

Thú vui vườn rừng đã chiếm lĩnh cả trường danh lợi,
Hứng thú lâng lâng, tự nó điểm trang cho cuộc sống.
Gác tiên thử tung cầu, vấn vương vầng nhật,
Thành gấm phô vẻ ngọc, dọi ánh đường hoa.
Cơ thiền bừng thức tỉnh, đúng khi hồi chuông lanh lảnh,
Khúc nhạc truyền lời ca trước vầng trăng sáng dặt dìu.
Sen nhuốm tơ biếc, liễu trải màu xanh,
Thú vui vườn rừng đã chiếm lĩnh cả trường danh lợi.


Bài thơ theo lối thuận nghịch độc, đọc xuôi là thơ chữ Hán, đọc ngược là bản dịch bằng chữ Nôm.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Thì Nhậm

Trường danh lợi chiếm thú lâm viên,
Liễu lục pha tơ biếc nhuốm sen.
Xoang nguyệt đối ca truyền khúc nhạc,
Lắng chuông nghe hát tỉnh cơ thiền.
Đường hoa ánh ngọc phô thành gấm,
Vầng nhật giỡn cầu, thử gác tiên.
Trang điểm tự nhiên dầu hứng thích,
Trường danh lợi chiếm thú lâm viên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bái Phục

Các cụ chơi thơ phú thế này
Cháu con chịu chết bó chân tay.
Ai đời đọc thuận là âm Hán
Đọc nghịch thì ra bản dịch ngay.


Giá kể có được nguyên tác chữ Hán thì hay quá!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vui thú lâm viên hơn lợi danh,
Lâng lâng hứng thú tự đài trang.
Gác tiên cầu thí vương vầng nhật,
Vẻ ngọc ánh hoa phô gấm thành.
Thức tỉnh cơ thiền chuông bảng lảng,
Tơ vàng sen nhuốm liễu màu xanh.
Dặt dìu khúc nhạc vầng trăng sáng,
Vui thú lâm viên hơn lợi danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời