早朝中和殿賜入內侍讀戰守奏議恭記

侵辰未散五更霜,
咿喔雞聲徹上陽。
黼座已俳金劍衛,
閣臣方整繡衣行。
宸謨廟算傳天語,
國計邊籌演誥章。
誰是平淮裴晉國,
憂勤幾略贊吾皇。

 

Tảo triều Trung Hoà điện tứ nhập nội, thị độc chiến thủ tấu nghị cung ký

Xâm thần vị tán ngũ canh sương,
Y ác kê thanh triệt Thượng dương.
Phủ toạ dĩ bài kim kiếm vệ,
Các thần phương chỉnh tú y hàng.
Thần mô miếu toán truyền thiên ngữ,
Quốc kế biên trù diễn cáo chương.
Thuỳ thị bình Hoài Bùi Tấn quốc,
Ưu cần cơ lược tán ngô hoàng.


Chiến thủ: đánh hay hoà.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Canh năm còn đượm sương đêm,
Tiếng gà gáy rộn vang đền Thượng dương.
Bệ rồng xếp dẫy kiếm vàng,
Các thần áo mũ hàng hàng trang nghiêm.
Thánh hoàng sách lược phán truyền,
Việc biên, việc nước dụ ban rạch ròi.
Ấy ai hiền tướng họ Bùi,
Chăm dân lo nước giúp tài vua ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Canh năm mờ sáng vẫn mù sương
Eo óc gà quê thấu Thượng Dương
Ngai ngự sẵn sàng quân thị vệ
Bầy tôi sửa soạn bộ y thường
Mưu thần toan tính nơi triều chính
Kế nước chép biên ở cáo chương
Hoài Thái giặc tan công Tấn Quốc
Giúp vua mưu lược hãy siêng năng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Canh năm chưa vén hẳn màn sương
Eo óc gà vang cung Thượng Dương
Văn võ vừa yên hàng áo gấm
Ngai rồng đã sắp đội gươm vàng
Phép hay giữ nước: truyền quân mệnh
Kế lớn ngoài biên: đọc cáo chương
Tấn quốc bình Hoài, ai đó tá
Mẹo cao vì chúa, hãy lo lường?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời