Trong cung ngọc nở mẫu đơn mà
Từ ngõ Tống Hoằng nảy giống ra
Hèn mọn nhưng sinh ngàn hạt quả
Nếp quê mà trổ vạn chồi hoa
Sao bằng giấc mộng mùa xuân đến
So với làng quê tiên giới xa
Cung Quảng dễ vin cành quế bẻ
Hãy cùng bầu bạn với Hằng Nga

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)