Thân đến làng tiên, nhớ cố hương
Nhân duyên một khúc chốn mênh mang
Giáng Hương lưu luyến chân rời bước
Lộng Ngọc thẫn thờ nỗi nhớ thương
Tìm lối thật buồn cho sứ điệp
Cưỡi bè mà thẹn với Ngưu Lang
Ngõ mây bao khách lên tiên giới
Cõi tục họ Từ vẫn muốn sang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)