過橫山

驩州南界盡橫山,
插漢層層浸碧瀾。
寶象君王征旆古,
玄珍公主聘奩殘。
長堤沙湧鯨鯢帖,
故壘煙深鳥雀閒。
冠蓋不妨夌曉雪,
梅花早占嘯春還。

 

Quá Hoành Sơn

Hoan châu nam giới tận Hoành Sơn,
Sáp hán tằng tằng tẩm bích lan.
Bảo Tượng quân vương chinh bái cổ,
Huyền Trân công chúa sính liêm tàn.
Trường đê sa dũng kình nghê thiếp,
Cố luỹ yên thâm điểu tước nhàn.
Quan cái bất phương lăng hiểu tuyết,
Mai hoa tảo chiếm khiếu xuân hoàn.


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 78

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Cõi nam Hoan, Diễn sát non Hoành,
Non chọc tầng mây, áp biển xanh.
Lễ cưới Huyền Trân khôn hỏi dấu,
Bóng cờ Bảo Tượng vẫn truyền danh.
Đê đài cát dãi, kình im bặt,
Lũy cổ mây mờ, sẻ lượn quanh.
Áo mũ ngại gì sương móc sớm,
Gọi xuân, mai đã nở đầu cành.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Hoan Châu ranh giới tận Hoành Sơn
Lớp lớp ngang trời núi biếc lam
Bảo Tượng quân vương cờ chiến cũ
Huyền Trân công chúa hộp son tàn
Đê dài nhả cát kình nghê lặng
Luỹ cổ tuôn mây chim chóc nhàn
Mũ lọng xá chi xông tuyết trắng
Hoa mai sớm nở gọi xuân sang


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học Xã hội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Hoan Châu địa giới tận non Hoành
Núi lượn chập chùng giáp sóng xanh
Bảo Tượng mở biên cờ trống nổi
Huyền Trân vì nước sắc hương đành
Đê dài cát sủi, kình bơi hút
Luỹ cổ sương tràn, tước dạo quanh
Mão đội e gì cơn tuyết sớm
Đòi xuân, mai chớm nở trên cành.


(Có tham khảo bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm)
Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời