Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: sông Nhuệ (2)

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 15:43, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/02/2012 20:21

鋭江夕泛

今年遊勝昔年遊,
秋夕秋天穩泛秋。
静水一條張素練,
疏星幾點映孤舟。
斜陽古樹金光射,
寒渚魚燈剡影浮。
不夜樓臺何處訪,
靈臺方寸有眞修。

 

Nhuệ giang tịch phiếm

Kim niên du thắng tích niên du,
Thu tịch, thu thiên, ổn phiếm thu.
Tĩnh thuỷ nhất điều trương tố luyện,
Sơ tinh kỷ điểm ánh cô chu.
Tà dương cổ thụ kim quang xạ,
Hàn chử ngư đăng diệm ảnh phù.
Bất Dạ” lâu đài hà xứ phỏng,
Linh Đài” phương thốn hữu chân tu.


Sông Nhuệ thuộc Hà Đông, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 15

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Cảnh dạo thu nay hứng thú nhiều,
Trời thanh mây tĩnh, nước êm chiều,
Một làn sông phẳng, giăng dòng lụa,
Mấy chấm sao thưa, ánh mái chèo.
Bóng ác lùm cây, tia rọi lại
Đèn ngư bến nước, sóng giờn theo.
Cái lầu “bất dạ” tìm đâu tá,
Nay cõi “linh đài” toả sáng bao!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Sử Nậu

Cuộc chơi nay vượt hẳn xưa rồi
Chiều nay trời thu nhẹ mái xuôi
Nước lặng một dòng giăng lụa trắng
Sao thưa vài chấm ánh thuyền côi
Tia vàng nắng quái lùm cây lộc
Đốm lửa đèn chài mặt bến trôi
Bồng Đảo lâu đài đâu đó nhỉ
Chân tu tìm giữa điểm linh đài


Theo “Dòng Ngô Phúc Cơ - Tả Thanh Oai - Ngô gia văn phái”, Báo Hà Tây.
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Năm nay chơi thú vượt năm xưa
Êm ái thuyền thu rượt nắng thu
Nước lặng một làn phơi dải lụa
Sao thừa mấy chấm điểm con đò
Bóng tà cây cỏ vàng xuyên hắt
Đầm lạnh đèn chài bóng nhấp nhô
Lầu gác không đêm đâu chốn ấy?
Ấy trong tấc dạ có chân tu


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Lâm Giang chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 2004
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thu nay đi dạo thú nhiều,
Trời thanh cảnh tĩnh tuyền chiều nhẹ trôi,
Một dòng sông phẳng lụa phơi,
Sao thưa mấy chấm ánh ngời chèo côi.
Bóng dương cổ thụ chiếu soi,
Đèn chài bến nước ảnh trôi sóng lồng.
Gác lầu “bất dạ” có không?
“Linh đài” tấc dạ có lòng chân tu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời