諒山道中其一

二諒江山境界連,
旁通荊廣接高宣。
溪流奔駛爭歸海,
領道垂梯直上天。
神劍尚留明將石,
鬼門空鎖漢祠煙。
自從南北通關後,
指點星駢到自燕。

 

Lạng Sơn đạo trung kỳ 1

Nhị Lạng giang sơn cảnh giới liên,
Bàng thông Kinh Quảng tiếp Cao Tuyên.
Khê lưu bôn sử tranh quy hải,
Lĩnh đạo thuỳ thê trực thướng thiên.
Thần kiếm thượng lưu Minh tướng thạch,
Quỷ môn không toả Hán từ yên.
Tự tòng nam bắc thông quan hậu,
Chỉ điểm tinh biền đáo tự Yên.

 

Dịch nghĩa

Núi sông hai xứ Lạng, bờ cõi tiếp nối
Thông với Kinh, Quảng, liền với Cao, Tuyên
Tranh đổ ra biển, khe chảy xiết
Vương thẳng lên trời, đường núi thang treo
Hòn đá tướng Minh, còn hằn vết chém
Khói đền tướng Hán, toả chặt Quỷ Môn
Nam Bắc sau khi mở thông cửa ải
Có người đưa xe sứ đến Yên Kinh


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Núi sông xứ Lạng kế liền nhau
Tiếp với Kinh, Tuyên nối Quảng, Cao
Suối nước băng băng dồn biển cả
Núi non sừng sững vút trời sao
Hòn đá tướng Minh còn vết chém
Khói đền tướng Hán khoá chặt vào
Sau khi Nam Bắc thông quan ải
Sứ giả Yên Kinh đến đón chào

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cõi bờ nhị Lạng liền non sông,
Liền với Cao Tuyên Kinh Quảng thông,
Tranh vượt biển khơi khe chảy xiết,
Lên trời vươn thẳng núi đường thang.
Đá hòn hằn vết chém Minh tướng,
Cửa quỷ khói đền toả Hán quan.
Nam Bắc sau khi thông cửa ải,
Có người đưa sứ đến Yên Kinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời