Khiển muộn

Chinh bí thiều thiều khách tứ cô,
Nhạn thư tam độ đáo gia vô?
Văn chương thù ứng, đàn nhân kĩ,
Tuế nguyệt tiêu ma, lão thế đồ.
Nhạo thủy, nhạo sơn chân hứng thú,
Vi ngưu, vi mã, nhậm xưng hô.
Mạc ngôn nhai giác thiểu tri kỉ,
Tiếp thức Trung triều sĩ đại phu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huy Cận

Vó ngựa xa xăm khách não nùng,
Thư về ba lượt tới nhà không ?
Văn chương đẽo gọt khi thù ứng,
Năm tháng phôi pha bước ruổi rong.
Vui nước, vui non, đầy thú vị,
Rằng trâu, rằng ngựa, mặc chiều lòng.
Chớ phiền thiên hạ nghèo tri kỉ,
Danh sĩ Trung triều quen biết đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Não nùng khách, vó ngựa xa,
Thư về ba lượt tới nhà hay không?
Ứng thù đẽo gọt văn chương,
Phôi pha năm tháng bước đường ruổi rong.
Hứng về, vui nước, vui non,
Rằng trâu, rằng ngựa, chiều lòng xưng tên.
Người nghèo tri kỉ chớ phiền,
Trung triều danh sĩ quen miền biết đông.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời