Tin xằng khó học làm Chu Tử
Tài đớn ai thèm biết bạch đinh
Thước tổ đỉnh đầu, không giống kiểu
Nhện giăng mi mắt, cũng thường tình
Trượng phu vượt tuyết xương còn cứng
Quân tử gần bùn chí vẫn minh
Đọc phú Thiên Thai ngày rảnh rỗi
Chưa đành dận dép tếch non xanh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)