寄弟學遜氏

康寧一路報公知,
步步清風滿翠微。
見月在天雲在海,
有懷信宿共哦詩。

 

Ký đệ Học Tốn thị

Khang ninh nhất lộ báo công tri,
Bộ bộ thanh phong mãn thuý vi.
Kiến nguyệt tại thiên vân tại hải,
Hữu hoài tín túc cộng nga thi.

 

Dịch nghĩa

Báo cho ông biết trên đường đi vẫn mạnh khoẻ
Từng bước gió mát chan chứa cả non xanh
Nhìn thấy trăng giữa trời và mây ngoài biển
Sực nhớ khi ngủ lại vài đêm cùng nhau ngâm thơ


Học Tốn tức là Ngô Thì Chí (?-1788), năm 1788 định chạy theo Lê Chiêu Thống, nhưng bị bệnh chết ở vùng Bắc Giang.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập 2), Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Lâm Giang chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 64

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Phượng

Dọc đường mạnh khoẻ báo ông hay
Qua dải non xanh gió mát đầy
Ngắm nguyệt giữa trời, mây giữa bể
Nhớ đêm ngâm vịnh, dạ nào khuây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Báo cho ông biết khoẻ trên đường,
Gió mát non xanh bước bốn phương.
Trăng thấy giữa trời mây biển cả,
Nhớ khi ngủ lại vịnh vài chương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Anh đi đường, vẫn khang ninh,
Bước chân, gió mát, non xanh bên người.
Mải trông mây biển, trăng trời,
Nhớ khi chung sống, cùng lời thơ ngâm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời