Hoạ “Trùng dương tiểu chước” chi tác

Phượng tiên hương phức phượng nghi đường,
Nguyệt mãn đình giai, tuyết mãn đường.
Hứng đáo, tiện công thời hữu tửu,
Bệnh lai, tiếu ngã cưỡng thành chương.
Tự truyền Phùng lạc, đê Doanh quốc,
Tài loát Chu nan, bạc Thú dương.
Thiền viện dục thiền, thiền vị ổn,
Khấu quan tiêm thủ não đa phương.


Trùng dương tiểu chước (Uống rượu thưởng hoa nhân tiết trùng dương [9 tháng 9 âm lịch]) là bài thơ do Phan Huy Ích (em rể tác giả), sáng tác, tác giả hoạ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Phượng tiên thơm nức trước rèm thưa,
Trăng khắp thềm sân, tuyết khắp bờ.
Khen bác hứng lên là có rượu,
Cười tôi bệnh đến vẫn ham thơ.
Vui càn, ai kể chành Doanh nọ,
Tài lớn, chỉ bàn núi Thú xưa.
Muốn khép phòng tu, tu chẳng trót,
Tay măng gõ cửa dễ làm ngơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phượng tiên thơm nức rèm thưa,
Thềm sân trăng khắp, tuyết rơi khắp bờ.
Cười tôi bệnh đến ham thơ.
Hứng lên khen bác rượu đưa uống tràn,
Chàng Doanh ai kể,vui càn,
Thú Dương tài lớn, chỉ bàn việc xong.
Chẳng tu trót muốn khép phòng,
Tay măng gõ cửa dễ lòng làm ngơ

15.00
Trả lời