Núi đá vừa qua, núi cát liền,
Quanh co cát, đá, suối khe chen.
Nước dầm hòn bút rồng nương kín,
Sóng toả rừng khơi chìm ngó xem.
Xe ngựa cầu dài đường tấp nập,
Ngư tiều đường hẹp chợ đông lèn.
Con thuyền chiếc lá thông nam bắc,
Sài, Kiếm không rành chỉ khác tên.

tửu tận tình do tại