15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 09:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/05/2012 21:26

有所思其四

閒玩前編有所思,
春秋氣運最堪悲。
主臣作對三分鼎,
翁婿成仇半局棋。
帝霸已隨周晉古,
江山不改李陳時。
綱疇萬古存公案,
虎鬥龍爭慢逞威。

 

Hữu sở tư kỳ 04

Nhàn ngoạn tiền biên hữu sở ty (tư),
Xuân thu khí vận tối kham bi.
Chủ thần tác đối, tam phân đỉnh,
Ông tế thành cừu, bán cục kỳ.
Đế bá dĩ tuỳ Chu, Tấn cổ,
Giang sơn bất cải Lý, Trần thì.
Cương trù vạn cổ tồn công án,
Hổ đấu, long tranh mạn sính uy.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Mở sử xanh xem luống thẫn thờ,
Vận đời suy kém nghĩ buồn chưa?
Vua tôi đứng sững ba chân vạc,
Ông tế hằn nhau nửa cuộc cờ.
Cơ nghiệp y như Chu, Tấn trước,
Non sông không khác Lí, Trần xưa.
Cương thường muôn thuở còn bia miệng,
Hổ chọi, rồng tranh khéo vẽ trò.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thơ phản loạn?

Bài này chắc cụ Nhậm viết xong phải lén lén lút lút giấu giấu diếm diếm. Không thì trảm thủ =]]

Ám tụng Thiên vấn chương
Thiên cao hà xứ vấn?
Chưa có đánh giá nào
Trả lời