Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 08:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/03/2013 20:30

鄗城

赤伏呈符事已非,
古城牢落草葳萎。
戍樓瓦礫今千載,
甲第歌鐘彼一期。
北上塵途成古徑,
東光苔篆委殘碑。
大都盛晚當然事,
卻羨桐江百尺絲。

 

Hạo Thành

"Xích phục" trình phù sự dĩ phi,
Cổ thành lao lạc thảo uy nhuy.
Thú lâu ngoã lịch kim thiên tải,
Giáp đệ ca chung bỉ nhất kỳ.
Bắc thượng trần đồ thành cổ kính.
"Đông Quang" đài triệu uỷ tàn bi.
Đại đô thịnh vãn đương nhiên sự,
Khước tiện Đồng Giang bách xích ty.


Hạo Thành một toà thành cổ ở tỉnh Hà Bắc (Trung Hoa), nơi vua Quang Vũ nhận xích phù (sách sấm kí) rồi nổi lên diệt Vương Mãng (kẻ cướp ngôi nhà Hán) lập nên nhà Đông Hán.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

"Xích phục" điềm xưa đã khắc rồi,
Chơ vơ thành cũ cỏ gai vùi.
Gác canh gạch ngói đây ngàn thuở,
Lầu tía đàn ca đó một thời.
Bắc thượng đã mòn đường bụi ấy,
Đông Quang còn dấu chữ rêu thôi!
Việc đời suy thịnh đều như thế,
Sợi cước Đồng Giang mãi rạng ngời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

“Xích phục” điềm xưa khắc rồi,
Chơ vơ thành cũ gai vùi cỏ xanh.
Ngàn thuở gạch ngói gác canh,
Đàn ca lầu tía vang danh một thời.
Bắc thượng thành cổ bụi đường,
Đông Quang dấu chữ trên tường rêu phơi,
Suy thịnh việc thường trên đời,
Đồng Giang sợi cước rạng ngời nghìn sau.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời