鄗城

赤伏呈符事已非,
古城牢落草葳萎。
戍樓瓦礫今千載,
甲第歌鐘彼一期。
北上塵途成古徑,
東光苔篆委殘碑。
大都盛晚當然事,
卻羨桐江百尺絲。

 

Hạo Thành

Xích phục” trình phù sự dĩ phi,
Cổ thành lao lạc thảo uy nuy.
Thú lâu ngoã lịch kim thiên tải,
Giáp đệ ca chung bỉ nhất kỳ.
Bắc Thượng trần đồ thành cổ kính.
“Đông Quang” đài triện uỷ tàn bi.
Đại đô thịnh vãn đương nhiên sự,
Khước tiện Đồng Giang bách xích ty.

 

Dịch nghĩa

Chuyện trình bùa Xích phục nay còn đâu,
Chỉ còn thành cổ xiêu vẹo, cỏ mọc um tùm.
Đã ngàn năm nay, chồi xanh ngói vụn,
Chỉ có thời ấy, lầu gác đàn ca.
Đã thành lối cổ, con đường gió bụi lên Bắc Thượng,
Phó mặc cho bia tàn, rêu phủ hai chữ “Đông Quang”.
Việc thịnh suy phần lớn đều như vậy cả,
Nhưng khen thay, sợi dây trăm thước có ở Đồng Giang.


Hạo Thành một toà thành cổ ở biên giới phủ Triệu Châu, nay là Hạo Ấp thuộc huyện Triệu, trên đường Hình Đài đi Thạch Gia Trang. Đây là nơi vua Quang Vũ nhận bùa Xích phục (sách sấm kí) rồi nổi lên diệt Vương Mãng (kẻ cướp ngôi nhà Hán) lập nên nhà Đông Hán.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

“Xích phục” điềm xưa đã khắc rồi,
Chơ vơ thành cũ cỏ gai vùi.
Gác canh gạch ngói đây ngàn thuở,
Lầu tía đàn ca đó một thời.
Bắc Thượng đã mòn đường bụi ấy,
Đông Quang còn dấu chữ rêu thôi!
Việc đời suy thịnh đều như thế,
Sợi cước Đồng Giang mãi rạng ngời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Điềm xưa “Xích phục” khắc rồi,
Chơ vơ thành cũ gai vùi cỏ xanh.
Ngàn thu gạch ngói gác canh,
Đàn ca lầu tía vang danh một thời.
Cổ thành Bắc Thượng bụi đường,
Đông Quang dấu chữ trên tường rêu phơi,
Sự thường suy thịnh trên đời,
Đồng Giang sợi cước rạng ngời nghìn sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời