Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2012 21:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/05/2012 21:41

賀友

匡國才猷蓋世功,
煌煌日月照丹衷。
有孚在道隨何咎,
旁作咸勤蹇匪躬。
康濟大臣非度外,
顯藏君子正時中。
相欣相得仁居邇,
時序耆遊會上公。

 

Hạ hữu

Khuông quốc tài du cái thế công,
Hoàng hoàng nhật nguyệt chiếu đan trung.
Hữu phu tại đạo tuỳ hà cữu,
Bàng tác hàm cần kiển phỉ cung.
Khang tế đại thần phi độ ngoại,
Hiển tàng quân tử chính thời trung.
Tương hân tương đắc nhân cư nhĩ,
Thời tự Kỳ du hội thượng công.

 

Dịch nghĩa

Giỏi mưu giúp nước, công lao bao trùm đời
Vầng nhật nguyệt rực rỡ, soi tỏ tấm lòng son
Tin ở đạo mà thuận theo thì có lỗi gì
Làm việc đều siêng, chẳng phải vì mình lận đận
Giúp dân yên vui, bậc đại thần không ngoài bổn phận
Xuất hay xử, người quân tử phải xử đúng thời
Với điều nhân, mừng cho nhau cùng được cận kề
Làm ông già trong hội Kỳ Anh vui chơi năm tháng


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 46

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Tài mưu giúp nước vượt trên đời
Rực rỡ lòng son nhật nguyệt soi
Đạo có niềm tin theo chẳng ngại
Việc ra sức giúp khó không nài
Đại thần thi thố không ngoài cuộc
Quân tử hành vi cốt phải thời
Mong những yên bề nhân thoải mái
Kỳ Anh hội ấy tháng ngày chơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giỏi mưu giúp nước công trùm đời,
Soi tỏ lòng son nhật nguyệt ngời,
Tin đạo thuận theo đâu có lỗi,
Siêng năng làm việc chẳng buồn lười.
Người dân yên ổn nhờ quan giúp,
Quân tử hiển tàng phải đúng thời,
Nhân nghĩa mừng nhau kề cận được,
Kỳ Anh năm tháng lão vui chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời