Hai phen giúp nước đến Thăng Long,
Nhà cửa khang trang nếp đỉnh chung.
Nền cũ tôn cao thêm tráng lệ,
Đất xưa sáng sủa thế khinh phong.
Người người tấp nập sân đào lý,
Vẻ ngọc tươi vui lối cúc tùng.
Mới ngắm bề ngoài dinh thự ấy,
Dường như thịnh đức đã bao trùm.

tửu tận tình do tại