Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 08:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/05/2012 07:57

江天遠眺

萬頃煙波浸碧漣,
平分山色忽悠然。
蒼茫望外重山岳,
瑩潔壺中一水天。
桃浪風高漁浦笛,
寒沙日淡遠村煙。
清光眼豁濃吟興,
半幅雲霞照遠邊。

 

Giang thiên viễn diểu

Vạn khkoảnh yên ba tẩm bích liên,
Bình phân sơn sắc hốt du nhiên.
Thương mang vọng ngoại trùng sơn nhạc,
Khiết oánh hồ trung nhất thuỷ thiên.
Đào độ phong cao ngư phố địch.
Hàn sa nguyệt đạm viễn thôn yên.
Thanh quang nhãn khoát nùng ngâm hứng,
Bán bức vân hà lạc chiếu biên.


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 99

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Sen xanh dầm sóng, ngát muôn vùng,
Ngang vạch sườn non, nét thoáng trông.
Đồi núi sắp thành bao lớp thẳm,
Nước trời thu cả một bầu trong.
Sáo chài vẳng gió, đào tươi bến,
Tre xóm mờ trăng, cát giãi sông.
Ngắm cảnh thiên nhiên, thơ đượm hứng,
Chân trời lư lửng áng mây hồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Khói sóng muôn trùng ngâm sắc biếc
Xa xa thoáng thấy núi chung màu
Núi non man mác ngoài tầm mắt
Trời nước trong veo giữa cái bầu
Bãi lạnh nắng mờ, thôn khói toả
Sóng đào gió lộng sáo chài cao
Mắt thanh quang rộng, nguồn thơ đậm
Mây ráng chân trời rạng biết bao


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Khói bạc mênh mông, sóng biếc dồi
Vời phô màu núi, vệt ngang phơi
Mênh mông mắt ngắm non cùng núi
Trong vắt bầu gom nước lẫn trời
Gió thoảng bến chài, tiêu réo rắt
Chiều buồn xóm cát, khói chơi vơi
Rộng thênh tầm mắt, thơ nồng hứng
Vút nẻo tà huy nửa bức soi


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm - Quyển I, NXB Khoa học xã hội, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn vàn khói sóng đẫm sen biếc,
Thoáng thấy xa xa núi biếc phân.
Man mác núi non ngoài mắt thấy,
Nước trời trong vắt giữa bầu xanh.
Sóng đào gió lộng chài  vang sáo,
Bãi lạnh trăng mờ thôn khói quanh.
Mắt rộng trời quang thơ hứng đậm,
Ráng mây nửa bức chiếu biên thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời