舟中望黃鶴樓

未暇登樓縱一觀,
橫舟睇眄五雲端。
翬飛鬼巧施工易,
鴻印神奇會意難。
為憶仙翁乘鶴去,
可憐俗子食魚嘆。
笠山負我年前約,
留待回軿仔細看。

 

Chu trung vọng Hoàng Hạc lâu

Vị hạ đăng lâu túng nhất quan,
Hoành chu thê miện ngũ vân đoan.
Huy phi quỷ xảo thi công dị,
Hồng ấn thần kỳ hội ý nan.
Vị ức tiên ông thừa hạc khứ,
Khả liên tục tử thực ngư than (thán).
Lạp Sơn phụ ngã niên tiền ước,
Lưu đãi hồi bình tử tế khan.

 

Dịch nghĩa

Chưa rảnh để lên lầu thả mắt nhìn cho thoả,
Đành quay ngang thuyền, đưa mắt trông mây năm sắc màu.
Kiểu lầu tráng lệ tuyệt khéo, làm ra cũng rất dễ dàng,
Dấu vết thoáng qua thần kỳ, hiểu ý mới thật là khó.
Nhớ vị tiên ông đã cưỡi hạc ra đi,
Thương phường tục tử từng than lời ăn cá.
Ông Lạp Sơn đã phụ lời hẹn với ta năm trước,
Thôi chờ xe sứ quay về, sẽ xem thật kỹ càng.


Lầu Hoàng Hạc là một thắng cảnh ở Vũ Xương thuộc tỉnh Hồ Nam. Tương truyền Phí Văn Vi xưa lên tiên đã từng cưỡi hạc vàng từ lầu này ra đi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Chưa rỗi lên lầu ngăm cảnh quan,
Quay thuyền đưa mắt ngắm mây ngàn.
Kiểu lầu tráng lệ làm cũng dễ,
Dấu vết thần kỳ hiểu khó khăn.
Nhớ vị tiên ông vui cưỡi hạc,
Thương phường tục tử thốt lời than.
Lạp Sơn đã phụ lời giao ước,
Đành đợi trở về hãy tới xem.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Chưa rảnh lên lầu ngắm thoả thơi,
Đành quay, ngũ sắc, ngắm mây trời.
Kiểu lầu tráng lệ, làm ra, dễ.
Dấu vết thần kỳ, hiểu được, khơi.
Nhớ vị tiên ông, chim đà cưỡi,
Thương phường tục tử, cá nào xơi.
Lạp Sơn đã phụ lời ta nhé,
Xe sứ khi về, tính sổ… chơi.


01/2/2024
Chưa có đánh giá nào
Trả lời