Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 07:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/05/2012 10:18

古寺

層樓閱歷幾星霜,
勝景幽淒已半荒。
齋灶煙消春草茂,
花階露冷谷風涼。
遶林靈鵲依寒樹,
扣案貧僧熾妙香。
千古寥寥遺跡在,
朝陽過了又斜陽。

 

Cổ tự

Tằng lâu duyệt lịch kỷ tinh sương,
Thắng cảnh u thê dĩ bán hoang.
Trai táo yên tiêu xuân thảo mậu,
Hoa giai lộ lãnh cốc phong lương.
Nhiễu lâm linh thước y hàn thụ,
Khấu án bần tăng xí diệu hương.
Thiên cổ liêu liêu di tích tại,
Triêu dương quá liễu hựu tà dương.


Bài thơ này cũng mang phong vị “cảm thán thời đại điêu tàn” như bài trước.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Tầng lầu dầu dãi mấy tinh sương,
Thắng cảnh còn đây ngọn suối hoang!
Thềm gạch gió lùa, hơi lạnh lẽo,
Bếp chay cỏ mọc, dấu mơ màng.
Liệng rừng, chim thước tìm nương bụi,
Lễ án, sư già lặng đốt hương.
Di tích nghìn xưa coi vắng vẻ,
Triêu dương dãi bóng, lại tà dương!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trải bấy "sương sao" nọ phật đường
Cảnh thanh khe vắng nửa hoang lương
Khói tiêu bếp oản, bơ xờ cỏ
Gió lộng thềm hoa, lạnh lẽo sương
Linh thước quanh rừng nằm giữ tổ
Bần tăng trước án cúi dâng hương
Nghìn năm quạnh quẽ còn di tích
Bóng sớm mai qua lại tịch dương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mái lầu từng trải mấy tinh sương,
Thắng cảnh còn nhưng suối nửa hoang!
Tiêu khói bếp chay xuân cỏ mọc,
Thềm hoa gió lộng, lạnh hơi sương,
Quanh rừng chim thước nương cây lạnh,
Lễ án, tăng nghèo lặng đốt hương.
Di tích nghìn xưa còn quạnh quẽ,
Trời mai bóng liễu đến tà dương.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Trải mấy tinh sương gác Phật đường
Khe sâu thắng cảnh lắng thê lương
Bếp trai xuân cỏ tiêu điều vắng
Gió mát thềm hoa thấm đậm sương
Bay lượn chim rừng nương lá lạnh
Khấu đầu sư cụ giữ trầm hương
Ngàn năm không lặng còn in dấu
Nắng sớm qua rồi lại tịch dương.

Nhất Nguyên
35.00
Trả lời