Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2015 10:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 09/05/2016 16:01

北城遊興

北千馹繹駕征鞍,
萬景清光望眼寬。
華嶺天高雲落莫,
洞庭月照水清漣。
秦宮楚館今何在,
漢殿隋樓古有傳。
莫謂天台無處覓,
燕臺到處是神仙。

 

Bắc thành du hứng

Bát thiên nhật dịch giá chinh yên,
Vạn cảnh thanh quang vọng nhãn tiền.
Hoa lĩnh thiên cao vân lạc mạc,
Động Đình nguyệt chiếu thuỷ thanh liên.
Tần cung, Sở quán kim hà tại,
Hán điện, Tuỳ lâu cổ hữu truyền.
Mạc vị Thiên Thai hà xứ tại,
Yên Đài đáo xứ thị thần tiên.

 

Dịch nghĩa

Tám nghìn đường trạm roi ngựa ruổi rong,
Muôn cảnh trong sáng hiện ra trước mắt.
Núi Tản Viên trời cao, mây bay bát ngát,
Hồ Động Đình trăng soi, làn nước trong veo.
Cung Tần, quán Sở nay không rõ ở đâu,
Điện Hán, lầu Tuỳ đời xưa còn truyền lại.
Đừng bảo rằng động Thiên Thai khó lòng tìm thấy,
Yên Đài chỗ nào cũng là cảnh thần tiên.


Nguồn:
1. Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012
2. Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập 2), Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Lâm Giang chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 106

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Tám nghìn đường trạm đóng cương yên
Muôn cảnh thanh quang hiện nhãn tiền
Hoa lĩnh trời cao mây lảng bảng
Động Đình trăng gợn sóng liên miên
Cung Tần quán Sở nay đâu thấy
Điện Hán lầu Tuỳ trước vẫn truyền
Đừng bảo Thiên Thai không lối kiếm
Yên Đài đâu chả cảnh thần tiên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường trạm tám nghìn ngựa ruổi dong,
Hiện ra trước mắt cảnh xanh lồng.
Trời cao Núi Tản mây lờ lửng,
Trăng chiếu Động Đình làn nước trong.
Quán Sở Cung Tần đâu chẳng rõ,
Lầu Tuỳ Điện Hán xưa còn truyền.
Thiên Thai đừng bảo tìm không thấy,
Đâu chốn Yên Đài cũng cảnh tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tám ngàn đường trạm ngựa băng băng,
Muôn cảnh thanh quang trước mắt giăng.
Hoa lĩnh trời cao mây bát ngát,
Động Đình trăng sáng nước xanh xanh.
Cung Tần, quán Sở mờ mờ bóng,
Điện Hán, lầu Tuỳ mịt mịt hình.
Đừng nói Thiên Thai tìm chẳng thấy,
Yên Đài cảnh ấy tựa non Bồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời