Đề Yển Thành Nhạc vương miếu

Tráng hoài khảng khái ẩm Hoàng Long,
Thiết giáp, đâu mâu, khiếu xá không.
Hương đính nghinh sư, hân phụ lão,
Kim bài phụng chiếu, khấp anh hùng.
Thiên giao Nam Tống ngu hoà tự,
Nhân vị Trung Nguyên tích chiến công.
Liệt phẫn do di cung kiếm địa,
Nhất đình tùng bách vãn hào phong.


Miếu thờ Nhạc Phi ở huyện Yển Thành (tỉnh Hà Nam, Trung Hoa).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Những mong uống rượu ở Hoàng Long,
Giáp trụ thân mang, miệng thét lừng.
Hương đội đón quân mừng phụ lão,
Bài vàng vâng chiếu, khổ anh hùng.
Trời xui Nam Tống ngu hòa ước,
Người hận Trung Nguyên tiếc chiến công.
Căm phẫn còn lưu nơi chiến trận,
Chiều hôm gió rít giữa sân tùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khẳng khái Hoàng Long nâng chén mừng,
Thân mang giáp sắt thét vang lừng.
Nghinh sư hương đỉnh mừng già lão,
Phụng chiếu kim bài khóc kẻ hùng.
Nam Tống trời xui hoà xuẩn ngốc,
Trung Nguyên người hận tích bao công.
Còn lưu căm phẫn nơi gươm giáo,
Gió rít ngày qua giữa khóm tùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời