登橫山望海

造化當初苦用工,
卻將虎穴趁蛟宮。
環王封域歸烏有,
陳帝旌旗掛太空。
晴樹棲禽蒼欲老,
怒濤戲鱷白成翁。
無窮今古浮鷗事,
分合悠悠鶴夢中。

 

Đăng Hoành Sơn vọng hải

Tạo hoá đương sơ khổ dụng công,
Khước tương hổ huyệt xấn giao cung.
Hoàn Vương phong vực quy ô hữu,
Trần đế tinh kỳ quải thái không.
Tình thụ thê cầm thương dục lão,
Nộ đào hý ngạc bạch thành ông.
Vô cùng kim cổ phù âu sự.
Phân hợp du du hạc mộng trung.

 

Dịch nghĩa

Buổi đầu, tạo hoá đã khổ dụng công,
Đem hang hổ đến sát cung giao long.
Phong vực Hoàn Vương, còn đâu nữa,
Cờ quạt vua Trần treo khoảng thái không.
Cây quang chim đậu, mầu xanh sắp lạt,
Sóng dữ kình đùa, trắng lốp tóc ông già.
Chuyện kim cổ khôn cùng, như chim âu nổi,
Trong giấc mơ hạc dằng dặc, những hợp cùng tan.


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 79

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Bày đặt khen thay thợ hóa công,
Khéo đem hang cọp áp cung rồng.
Bóng cờ Trần đế dường bay đó,
Cõi đất Hoàn vương thảy biến không.
Chim đậu lùm xanh, xanh đã lão,
Ngạc đùa sóng bạc, bạc nên ông.
Việc đời bọt nổi, xưa nay thế,
Phân họp giành trong giấc hạc nồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khen thay tạo hoá dụng nên công,
Hang cọp khéo đem áp ổ rồng.
Cõi đất Hoàn vương về có quạ,
Bóng cờ Trần đế treo to không.
Cây xanh chim đậu, xanh gần lão,
Sóng bạc sấu đùa, bạc tựa ông.
Bọt nổi xưa nay là thế sự,
Họp phân giấc hạc cứ bềnh bồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời