Em không bỏ ngải bỏ bùa
sao có kẻ cứ bị lừa như chơi
bị lừa con mắt có đuôi
đôi môi có lửa gọi mời cái hôn
đôi chân có sóng dập dồn
đôi tay phù thủy chiêu hồn phiêu du
em liêu trai bóng tỏ mờ
cho ai quị gối dại khờ thiên thu


Nguồn: Ngô Tịnh Yên, Lục bát khỏa thân, N & M phát hành, California, 2002