Giữ cho em mái tóc dài
Nối thơ ngây thuở mắt nai vào đời
Đôi ta buộc đất vào trời
Cho hai người hóa một người mà thôi
Giữ lời thề run trên môi
Đêm dâng hiến ngọc ngà đời cho ai
Giữ ngày, năm, tháng, mười hai
Mùa trăng mật ấy chưa phai hương nguyền
Giữ lại căn gác thần tiên
Ăn đời ở kiếp mối riềng trăm năm


Nguồn: Ngô Tịnh Yên, Lục bát khỏa thân, N & M phát hành, California, 2002