Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 04/05/2009 20:57

người hạ thủ bất lưu tình
để ta phải thọ nhục hình nhớ thương
người một nắng chẳng hai sương
để ta phải lụy trăm đường đắng cay
người buồn một, ta buồn hai
vậy mà cứ nỡ đọa đầy nhau chi?
từ nay đường ai nấy đi
thôi còn bán tín, bán nghi nỗi gì


Apr 17-95

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]