dấu yêu
để lại nơi này
chẳng thương, thì cũng những ngày với nhau

dấu yêu
dù chẳng dài lâu
chẳng thương, thì cũng với nhau những ngày

dấu yêu
để lại phương tây
cho phương đông trắng mây bay cuối đèo

dấu yêu
để lại không nhiều
mang theo chi suốt những yêu dấu đời?

yêu dấu để lại cho người!


Nguồn: Ngô Tịnh Yên, Lãng mạn năm 2000, NXB Đời, 1996