Sông trong xanh mênh mang nhường bấy
Nắng chói sông không thấy mưa vào
Mầu lụa trắng bãi trước sau
Hữu Phong Thất lý bỗng đâu vọng về
Hẳn Vô Phong còn e Thất Lý!
Bỗng gió về theo thế mưa bay
Bài ca thuận gió chiều nay
Đua nhau lướt sóng buồm dầy mặt sông
Thuyền ta phải để nhường thuyên khác
Đây tranh lưu bút phác họ Hoàng
Tre sông lạnh dõi mắt cùng
Trước sau núi biếc thuyền vòng lộ ra
Ne nghé vàng về nhà mục tử
Chàng chài đang đem thả cốc bay
Nón tơi tất cả xóm chài
Cửa phên mấy cánh không cài bên sông
Qua nước non lại lồng non nước
Cảnh thấy đây tranh trước chưa xem
Khách lo không thấy đường liền
Huống chi mờ mịt gữa miền mưa sương
Đầu núi mưa lưng chừng suối đổ
Hình núi sông treo ở ngọn cây
Sấm sét đánh sạt đỉnh tây
Nghìn tầm nước đổ bên này đỉnh đông
Lúc này nghĩ Nghiêm công mới biết
Mỗi áo cừu qua tiết đông hàn
Cửa tùng tưới rượu ta toan
Người đi không bóng đường trơn rêu dầy
Nghe đâu kể lợi say danh hám
Dưới đài câu chẳng dám ghé đâu
Tung hoành một mái ra vào
Hỏi ta công việc thế nào đến đây?
Rượu xuân mua đã đầy bình ngọc
Cá trắng chừng nửa thước kéo lên
Uống say nằm ở đầu thuyền
Tai nghe tiếng vỗ tay trên thuyền đều
Mầu pha lê mái chèo vạch nước
Trăm buồm bồ xa trước mắt ta
Gió xoay bừng ánh chiều tà
Trên dòng nước lướt ca hoà hoạ mi

tửu tận tình do tại