Gió đông gợn sóng nước xanh
Thuyền về áo lá đầu ghềnh chiều rơi
Sông hồ mộng cũ bồi hồi
Tiếng ca ngư phủ mưa rơi một buồm

tửu tận tình do tại