Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2013 21:50

Xa nhau, đầu gối lên Tơ
Hết mơ trang đẹp lại mơ trang buồn
Gần nhau, một ánh trăng suông
Trang không, cõi vắng rộng hơn mấy lần


1992
Nguồn: Bóng núi (thơ), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 1993