Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:17

Chưa rộ mùa hương đã cuối mùa
Dám đâu còn mất với sau xưa
Xin làm hạt phấn hoa trăn trở
Vi lượng trong vô lượng mịt mờ


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007