Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:25

Cây thông vút thế trực
Cây sung vươn thế hoành
Cây thì hổ phục, cây long giáng
Cây nào là thế của đời anh?


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007