Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:51

Người bước kề bên, thu rất xanh
Chiều im tắt gió, áo phong phanh
Thế rồi, một sớm người xa hút
Gió chẳng cho ta kịp trở mình


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007