23.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2014 08:38

Tặng Thanh Hào

Áo mộc tà bay trước cửa thiền
Mi cong chưa dứt một tiền duyên
Con sông quanh mãi miền trong, đục
Em có tìm ra cõi lặng yên


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007